Image and video hosting by TinyPic
   تشکر از استقبال شما   

از توجه غیر منتظره شما سپاسگزارم! من چه جوری به سیل ایمیل های رسیده جواب بدهم؟ ظاهرا همه دوستان علاقه مند به ارتباط از طریق ایمیل هستند و خیلی به نظر خواهی کاری ندارند.

به هر حال در مورد درس روش تحقیق اکثر گروهها در حال پر شدن است. گروههایی که به فصلهای اول کتاب ها مربوط می شوند تقریبا پر شده است لذا برای استفاده بهتر در گروه های آخری ثبت نام کنید.

 دوستی که سوالات نمونه درس سیستم های اطلاعات مدیریت را فرستاده بود قصد دارد یک سایت برای خودش بسازد. من از او در مورد جزوه درس نیز خواهش کردم و امیدوارم بتواند جزوه هایش را در اختیار ما قرار دهد.

لینک