Image and video hosting by TinyPic
   نرم افزار محاسبات مالی طراحی شده برای کلاس درس   

نمودار** بازده سهام و اوراق مشتقه (options)

نرم افزاری در محیط Excel طراحی کرده ام که برای محاسبات اختیار خرید، فروش و اختیار ترکیبی است. در این نرم افزار شما با وارد کردن پارامتر های مختلف مثل قیمت سهام، قیمت اختیار خرید و .... نتیجه کلیه محاسبات، نقطه سود، نقطه سربه سری و ... را به همراه نمودار مربوطه ملاحظه خواهید کرد.

در کلاس شنبه 5/12/85 در مورد آن توضیحات بیشتری خواهم داد. امیدوارم این نرم افزار در حل مسئله ها و چک کردن جوابها کمک کند. استفاده از آن بسیار ساده است.

** نمودار فوق برای حل مسئله کلاس است. در این نمودار رابطه قیمت سهام را با بازده های مختلف مشاهده می کنید. سهام (آبی تیره)، اختیار فروش (زرد)، اختیار خرید (قرمز)، اختیار ترکیبی (آبی آسمانی)

 

لینک