Image and video hosting by TinyPic
   ظرفیت پذیرش و نحوه آزمون   

برای اطلاع آن دسته از دوستانی که امکان حضور در کلاس و شنیدن اخبار را ندارند آخرین اطلاعات مربوطه به سهمیه پذیرش اولین دوره رشته مدیریت اجرایی فراگیر (کارشناسی ارشد) در زیرآمده است:

تعداد پذیرفته شدگان نهایی: مجموعا ۶۰ نفر به شرح زیر

نوبت اول: ۳۰ نفر مهر ماه ۱۳۸۵

نوبت دوم: ۳۰ نفر بهمن ماه ۱۳۸۵

توجه ۱: افراد نوبت اول و دوم به ترتیب بالاترین نمره نهایی از بین حداکثر ۲۰۰ نفر از ثبت نام کننده ها انتخاب خواهند شد.

توجه ۲: ظاهرا این دوره اولین و آخرین دوره فراگیر ارشد در دانشگاه تهران میباشد. شنیده ها حاکی است که اعتراض رئیس دانشگاه پیام نور در این مورد باعث شده تا دستور توقف دوره های فراگیر ارشد در دانشگاه های دولتی داده شود. البته یکی از اساتید می گفت این مسئله تنها در سطح مدرک کارشناسی است و برای دوره های کارشناسی ارشد توقفی صورت نحواهد گرفت.

برای اطلاعات بیشتر به اینجا و اینجا مراجعه کنید.

 

نمره نهایی: ۴۵ درصد معدل کارشناسی +‌ ۵۵ درصد نمره آزمون

زمان آزمون: هنوز به طور قطعی مشخص نشده است. اما ظاهرا در دو روز می باشد و هر روز ۳ درس امتحان گرفته میشود. شنیده ها حاکی است امتحان هفته اول شهریور است.

حضور در کلاس ها: کلاسها پنج شنبه و جمعه در دانشکده مدیریت تشکیل میشوند و حضور در آنها الزامی نیست. البته برخی از اساتید حضور و غیاب میکنند و دلیل آنرا شخصی می نامند. حضور در کلاسها برای اطلاع از نکات مهم کتابها و نقطه نظرات اساتید بسیار مفید است. سعی خواهم کرد نکات مهم را در اینجا بیاورم.

نحوه آزمون: هنوز در مورد همه دروس مشخص نشده است اما اکثر آنها تستی چهار گزینه ای خواهد بود. ظاهرا به اساتید توصیه شده است از طرح تستهایی با گزینه چهارم هیچکدام یا هرسه اجتناب کنند.

طراحان سوالات: مدرسین کلاسها از طراحان سوالات هستند. البته برخی از آنها اظهار میکنند دانشگاه از طراحان دیگری نیز استفاده میکند و در مجموع سوالات نهایی ترکیبی از سوالات مدرسین دوره ها و غیر مدرسین می باشد.

کتابهای نمونه تست: کتابی به صورت رسمی از طرف دانشگاه معرفی نشده است اما کتب زیر مفید به نظر میرسد:

ردیف

نام درس

کتاب های تست

1

آمار

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت. نوشته دکتر ونوس، دکتر سید جوادین و ... انتشارات نگاه دانش.

کتاب درسی معرفی شده دانشگاه (نوشته دکتر عادل آذر و دکتر مومنی) نیز در آخر هر فصل تعدادی سوال نمونه دارد.

2

مبانی سازمان

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت. نوشته دکتر ونوس، دکتر سید جوادین و ... انتشارات نگاه دانش.

قرار شده است دکتر سید جوادین تعدادی سوال در اختیار دانشجویان قرار دهد به نحوی که خرید کتاب فوق لازم نباشد. چون این کتاب مباحث عمومی مدیریت را به صورت تفکیک نشده از دروس مختلف آورده است پیشنهاد میکنم تا رسیدن سوالات دانشگاه برای خرید کتاب صبر کنید.

3

روش تحقیق

کتابی در این زمینه در دست نیست. اما ظاهرا برخی دوستان تعدادی تست در این زمینه در اختیار دارند.

4

سیستم های اطلاعات مدیریت

کتابی در این زمینه در دست نیست. یکی از دوستان لطف کرده اند و تعدادی نمونه سوال ارسال کرده اند. علاقه مندان به آدرس من ایمیل بزنند. FaragirArshad@yahoo.com

5

زبان انگلیسی

همان کتاب درسی خوب است. برخی از دوستان کتاب رشته بازاریابی دکتر ونوس را نیز پیشنهاد میکنند.

6

منابع انسانی و رفتار سازمانی

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت. نوشته دکتر ونوس، دکتر سید جوادین و ... انتشارات نگاه دانش.

قرار شده است دکتر سید جوادین تعدادی سوال در اختیار دانشجویان قرار دهد به نحوی که خرید کتاب فوق لازم نباشد. چون این کتاب مباحث عمومی مدیریت را به صورت تفکیک نشده از دروس مختلف آورده است پیشنهاد میکنم تا رسیدن سوالات دانشگاه برای خرید کتاب صبر کنید.

 

 

لینک