Image and video hosting by TinyPic
   اولین نمایشگاه نام تجاری   

اولین نمایشگاه نام و نشان تجاری

اولین نمایشگاه و جشنواره نام و نشان تجاری ۲۵ تا ۲۸ بهمن ساعات ۱۰ الی ۱۷ در نمایشگاه بین المللی تهران برقرار است.

رئیس شورای راهبری علمی آن نیز دکتر روستا، مولف کتاب مدیریت بازاریابی می باشد. برای اطلاعات بیشتر به پروفایل نمایشگاه در اینجا  یا سایت نمایشگاه (www.brandsfair.com) مراجعه کنید.

برخی** از عناوین سخنرانی های جالب عبارتند از:

 

استراتژی های نام و نشان سازی برای توسعه صادرات (دکتر غضنفری، رئیس سازمان توسعه تجارت)

مدیریت نام و نشان، استراتژی ها و راهکارها (دکتر روستا)

برنامه های ایران خودرو در نام و نشان تجاری (دکتر منطقی، مدیر عامل ایران خودرو)

تجربیات شرکت کف در نام و نشان سازی (مهندس نقیب، مدیر عامل شرکت کف)

برنامه های برند سازی بانک کارآفرین (دکتر عقیلی، مدیر عامل بانک کارآفرین)

برند سازی در گروه بوتان (مهندس خلیلی، مدیر عامل شرکت بوتان)

 

سوال: به نظر شما آیا مدیر عامل باید در مورد برنامه های برند سازی و بازاریابی سمینار بدهد یا مدیر بازار یابی این شرکتها؟

 

برای دریافت برنامه کامل نمایشگاه به صورت فکسی، شماره فاکس اتوماتیک (Auto answer) خود را بدهید تا برایتان ارسال شود.

 

** با تشکر از سرکار خانم محمودی

لینک