Image and video hosting by TinyPic
   ویرایش ترجمه های کتاب Galbraith   

همانطور که میدانید، ترجمه های کتاب Galbraith نیاز به ویرایش دارد. بر اساس  پیشنهاد خانم امینی اینگونه عمل خواهیم کرد:

 

 

 

هر کس ترجمه صفحات بعدی خود را ویرایش کند. مثلا آقای روزی طلب قسمت مربوط به خانم زریاب را ویرایش می کنند و خانم زریاب قسمت مربوط به آقای شریفی راد. خانم یعقوب زاده نیز صفحات 150 تا 157 (مربوط به قسمت خانم آقایی) را ویرایش کنند.

 

منظور از ویرایش این است که:

 

1-     متن ویرایش شده باید از نظر جمله بندی فارسی بوده و از جملات چند تکه ای و طولانی پرهیز شده باشد. از کلمات و اصطلاحات انگلیسی وسط متن استفاده نشود. ترجمه اصطلاحات جداگانه آورده شود. هر جا متن انگلیسی واقعا نا مفهوم بود یک (***) گذاشته شود تا از دکتر فرهنگی ترجمه صحیح را بپرسیم.

 

2-     متن ویرایش شده باید از نظر مفهوم مدیریتی به سادگی قابل فهم باشد و البته صحیح باشد.

 

 

مرسوم است (!) که هر کس پیشنهادی داد خودش آنرا پیگیری کند. پس لطفا سوالات مربوط به این مورد را از سر کار خانم امینی بپرسید.

 

ویرایش متن فوق بیش از 3 ساعت طول نخواهد کشید. لذا نسخه ویرایش شده را حداکثر تا جمعه (20/11/85) برای ایشان ایمیل کنید تا فرصت داشته باشند آنها را سر هم کرده و نسخه چاپی را شنبه به دکتر فرهنگی تحویل دهیم.

 

لینک