Image and video hosting by TinyPic
   ثبت نام مطالعه گروهی   

علاقه مندان به مطالعه گروهی هر چه زود تر ثبت نام کنند. چون ممکن است همه مثلا در گروه یک مطالعه کنند و در روز ۱۵/۵/۸۵ فقط  ۱۰۰ صفحه مطلب خلاصه برداری شده باشد!!!

بنابر این برای هر گروه حد اکثر ۴ نفر ظرفیت در نظر میگیریم و هر کسی زود تر ثبت نام کند در گروه دلخواه خود قرار میگیرد.

لذا زود تر ثبت نام کنید!

لینک