Image and video hosting by TinyPic
       

ü      زندگی مانند دوچرخه سواری است. برای حفظ تعادل باید حرکت کرد.

   آلبرت انیشتین

ü      مسائل را در همان سطح آگاهی که به وجود آمده است نمی توان حل کرد.  آلبرت انیشتین

ü      ما به افرادی که در ورود به عرصه «غیر ممکن» تخصص دارند نیاز داریم.   تئودور روتکی

ü      در عـصر تغییرات مـسـتـمر، تنــها «یــادگیــرندگان» آیـنــده را به ارث خواهند برد. مابـقی خود را برای زندگی در دنـیایی مجهـز کـرده اند که دیگر وجـود نـــــدارد.   اریک هوفر

ü      فردا همواره خواهد رسید و همیشه با روزهای دیگر متفاوت خواهد بود. فردا ، حتی بزرگ ترین شرکت ها نیز در معرض خطر هستند ، اگر در مورد آینده شان نیندیشیده باشند .  پیتر دراکر

 

لینک