Image and video hosting by TinyPic
   سيستم اطلاع رسانی   

سیستم اطلاع رسانی دفتر آموزشهای آزاد تهران به طور حتم در جهان رکورد دار است و باید در کتاب رکوردها ثبت شود!!!

امروز جهت کاری با شماره تلفن دفتر آموزشهای آزاد یعنی ۶۱۱۱۲۸۳۱ تماس گرفتم. اشغال بود. چند بار و چند بار سعی کردم اما باز هم اشغال بود. تلفن را روی تکرار اتوماتیک گذاشتم و شاید بیش از یکساعت اشغال بود. از آنجا که بوغ اشغالش خیلی خاص بود به تلفنخانه دانشگاه تهران زنگ زدم و جریان را پرسیدم. آنها گفتند که سیستم تلفنی دانشگاه امکان آنرا دارد که شماره ای را به طور اتوماتیک اشغال نشان دهد! تلفنخانه توضیح داد که علت این است که نمی خواهند جواب را به صورت تلفنی بدهند و باید در عصر اینترنت و صبح پر ترافیک حضوری مراجعه کنید!!!

نشستم و تعداد ثبت نام شده های علاقه مند به شرکت در دوره های فراگیر، دانشپذیران و دانشجویان و شهریه های دریافت شده را حساب کردم. شما هم ببینید:

۱- متقاضیان: حدود ۶۰۰۰ نفر، هر نفر ۲۰۰۰۰ تومان

۲- دانشپذیران ثبت نام کرده: حدود ۲۵۰۰ نفر هر نفر ۵۰۰۰۰۰ تومان

۳- دانشجویان ثبت نام کرده: حدود ۱۰۰۰ نفر هر نفر ۷۰۰۰۰۰ تومان

اگر مجموع هزینه های بالا را محاسبه کنید به رقمی حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می رسید.

یعنی دانشگاه تهران از محل دوره فراگیر بیش از ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (۲ میلیارد تومان) دریافت کرده و و در ازاء این مبلغ، حتی یک خط تلفن برای پاسخگویی در اختیار دانشجویان قرار نداده است.

لینک