Image and video hosting by TinyPic
   نقش بازیهای مدیریتی در آموزش مدیریت   

 

از دیگر برنامه های کنفرانس مدیریت، کارگاه " نقش بازیهای مدیریتی در آموزش مدیریت " بود که توسط آقای دکتر انصاری رنانی از دانشگاه علامه طباطبایی ارائه گردید. ایشان روشها و فنون آموزش را به سه دسته : سخنرانی ، بحث گروهی و شبیه سازی تقسیم نمودند. بازیهای آموزشی در زمره روشهای شبیه سازی است.

بازیهای آموزشی در چه زمانی مناسب است؟ ایشان در پاسخ به این سوال ، بهترین زمان را در فاصله 20 الی 40 دقیقه( بسته به افراد شرکت کننده )پس ازشروع آموزش عنوان نمودند.ایشان ضمن بیان تفاوت بین play  و Game که هر دو به عنوان بازی در فرهنگ زبان فارسی استفاده شده است ، به دسته بندی انواع بازیها پرداختند که به سه دسته تقسیم می شوند:

بازی فقط برد: در این بازی فرد فقط به برد خود فکر می کند.

بازی معامله : در این بازی نیم نگاهی به برد طرف مقابل هم وجود دارد.

بازی برد – برد : در این بازی هر دو می برند.

بازیهای مدیریتی از نوع برد - برد هستند. ایشان بازیهای مدیریتی را به دوازده دسته به شرح ذیل تقسیم کردند:

بازیهای طبیعی، بازی با طناب، بازی با توپ، بازیهای کاغذی، بازی با سکه، بازی با کبریت، بازی معما، بازی با نقاشی، بازی با ریاضی، بازیهای ادراکی، بازی ایفای نقش و بازیهای متفرقه.

همچنین وی در طول کارگاه سه بازی با کاغذ، توپ و طناب را ارائه دادند. در انتهای کارگاه ، وی قابلیتهای بازیهای آموزشی را به شرح ذیل تبیین نمودند:

1- به عنوان یک شیوه آموزشی ساده.

2- یادگیری در سطحی بالاتر و عمیقتر از دانش.

3- یادگیری همراه با عمل.

4- انتقال سریع مفهوم در برخی مفاهیم پیچیده.

5- ماندگاری مفاهیم انتقال یافته به دلیل استفاده از " دیدن " در کنار " شنیدن ".

6- قابلیت انتقال مفاهیم در مجموعه ای همگن و غیر همگن.

7- یادگیری و مهارت آموزی " بازی و بازی کردن".

8- زمینه سازی و تمرین خلاقیت و نوآوری با صرف هزینه و وقت کم.

9- ایجاد نشاط و رفع خستگی همراه با آموزش.

10- جلب توجه حضار در فضای آموزشی و غیر آموزشی.

 

ضمنا کتابی تحت عنوان " بازیهای آموزشی برای سازمانهای یادگیرنده " توسط ایشان ترجمه و توسط سازمان مدیریت صنعتی در سال جاری به قیمت 30000ریال به چاپ رسیده است. علاقمندان می توانند به کتاب مذکور مراجعه نمایند.

 

لینک