Image and video hosting by TinyPic
   دانستنیها   

 

آیا میدانستی که جنین بعد از هفته هفدهم خواب هم می تواند ببیند ؟!

آیا میدانستی که گربه و سگ هر کدام پنج گروه خونی دارند و انسان چهار گروه ؟!

آیا میدانستی که روباهها همه چیز را خاکستری میبینند ؟!

آیا میدانستی که اسبها در مقابل گاز اشک آور مصون اند ؟!

آیا میدانستی که زرافه ایستاده وضع حمل می‌کند و نوزادش از فاصله 180 سانتی متری به زمین میافتد ؟!

آیا میدانستی که 85% گیاهان در اقیانوسها رشد میکنند ؟!

آیا میدانستی که قدرت بینایی جغد 82 برابر قدرت دید انسان است ؟!

آیا میدانستی که کبد یا جگر تنها عضو داخلی بدن است که اگر با عمل جراحی قسمتی از آن برداشته شود دوباره رشد میکند ؟!

آیا میدانستی که میزان انرژی که خورشید در یک ثانیه تولید میکند ، برای تولید برق مورد نیاز تمام کشورهای جهان به مدت یک میلیون سال کافی است ؟!

آیا میدانستی که هر عنکبوت تار ویژه خود را دارد و هیچگاه تارهای آنها به هم شبیه نیستند ؟!

آیا میدانستی که رودی در کامبوج شش ماه سال ازشمال به جنوب و شش ماه دیگر سال از جنوب به شمال جریان دارد ؟!

آیا میدانستی که شبکه چشم 135 میلیون سلول احساس دارد که مسوولیت گرفتن تصاویر و تشخیص رنگها را بر عهده دارد ؟!

آیا میدانستی که بدن انسان پنجاه هزار کیلومتر رشته عصبی دارد ؟!

آیا میدانستی که در برج ایفل دو میلیون و نیم پیچ به کار رفته است ؟!

آیا میدانستی که طول رگهای بدن انسان پانصد و شصت هزار کیلومتر است ؟!

آیا میدانستی که هشت پا با وجود داشتن بدنی بزرگ میتواند از سوراخی به قطر پنج سانتیمترعبور کند ؟!

 

لینک