Image and video hosting by TinyPic
   مدرک فراگیر و دوره فراگیر و کلی گیر!   

از قرار معلوم در دانشنامه اعطایی به فارغ التحصیلان هم دوره ای کلمه فراگیر قید می شود. البته این موضوع خلاف گفته های دکتر طالفانی (رئیس وقت مرکز آموزش های آزاد) است.

همچنین آیین نامه استعداد های درخشان شامل حال دانشجویان فراگیر نمی شود. در یکی از گروه های آموزشی، یک نفر شرایط مربوطه را احراز کرده بوده ولی دانشگاه با ذکر جمله شامل حال شما نمی شود حال ایشان را گرفته است.

لینک