Image and video hosting by TinyPic
   روانشناسی سازمانها(ادامه...)   

 

سازمان نمایشی

این سازمانها بیش فعال، مخاطره جو و به شکل خیلی خطرناکی بی پروا هستند. تصمیم گیرندگان آنها در جهانی از حدس و گمان و احساسات زندگی می کنند نه در جهان واقعیت. میل آنها به آرمانهای هیجانی و نمایشی باعث می شود که در رده های بالا، مدیریت قدرت را متمرکز کند و حق انحصاری خود برای دست زدن به سرمایه گذاریهای خطرناک را به شکل مستقل حفظ کند. ریسک پذیری و تنوع بخشی از درون مایه های این شرکتها می باشد. تصمیم گیرنده ارشد به جای واکنش نشان دادن به محیط، تلاش می کند محیطی برای خود ایجاد کند و به برخی از بازارها و صنعتها وارد می شود و بقیه را رها می کند.

 

سازمان افسرده

عدم فعالیت ، فقدان اعتماد به نفس ، محافظه کاری شدید و دارای انگیزه بوروکراتیک از ویژگیهای این سازمان است.نوعی جو انفعال و بی هدفی شدید موجود می باشد. کارها به صورت روتین انجام می گیرد و نیازی به تدبیر خاص ندارد.این سازمانها بیشتر در محیطهای با ثبات تاسیس می شوند. عمدتا در خدمت یک بازار می باشند . بازاری که برای سالها دارای فناوری ، مشتریان و الگوهای رقابتی ثابتی بوده است.

 

سازمان اسکیزوئید

این سازمان مانند سازمان افسرده دارای یک خلا رهبری است. مدیر ارشد چنین سازمانی از تعامل جلوگیری می کند زیرا دچار ترس از مشارکت است.رهبران اسکیزوئید ، جهان را به صورت مکانی اندوهبار و عداب آور تجربه می کنند که شاید به دلیل ناامیدیهای آنها در گدشته می باشد. در نتیجه آنها تمایل دارند به رویا فرو روند تا حس فقدان موفقیت را جبران کنند. در برخی از سازمانها، لایه دوم مدیران با رفتار گرم و برونگرایی خود، آنچه که در رهبر سازمان وجود ندارد را جبران می کنند. اما در موارد فراوانی ، سازمان اسکیزوئید می تواند به یک جبهه جنگ سیاسی تبدیل شود.

منبع : برگرفته از مقاله آقای سید رضا آتش پور                                         نوروزی               

لینک