Image and video hosting by TinyPic
   مدیریت زمان   

برای فهمیدن ارزش   ۱۰ سال  از زوج های تازه طلاق گرفته بپرس.

برای فهمیدن ارزش    ۴  سال  از فارغ التحصیل دانشگاه بپرس.

برای فهمیدن ارزش    ۱  سال  از دانش آموزی که در امتحان آخر سال رد شده بپرس.

برای فهمیدن ارزش    ۹  ماه از مادری که نوزاد مرده بدنیا آورده بپرس.

برای فهمیدن ارزش   ۱   ماه از مادری که نوزاد نارس بدنیا آورده بپرس.

برای فهمیدن ارزش   ۱   هفته از سر دبیر یک مجله هفتگی بپرس.

برای فهمیدن ارزش  ۱   ساعت از عشاقی که در انتظار هم هستند بپرس.

برای فهمیدن ارزش ۱   دقیقه ازشخصی که اتوبوس،قطاریا هواپیمارا ازدست داده بپرس.

برای فهمیدن ارزش  ۱   ثانیه از شخص بازمانده از یک تصادف بپرس.

برای فهمیدن ارزش  ۰۱/  ثانیه از شخصی که در المپیک مدال نقره آورده بپرس.

هر لحظه گنج بزرگی است، گنجتان را مفت از دست ندهید.

                                                                                                  نوروزی

لینک