Image and video hosting by TinyPic
   عناوین پایان نامه ها   

انتخاب موضوع پایان نامه مسئله مهمی است که قاعدتا زمان و توجه زیادی از دانشجویان را به خود اختصاص داده است. نتیجه این انتخاب صرف نظر از نحوه انجام پایان نامه و میزان موفقیت در دستیابی به نتایج مورد انتظار نشان دهنده گرایش های کلی دانشجو می باشد. بنابر این فکر کنم بهتر باشد از این لحاظ نیز تبادل اطلاعاتی داشته باشیم و نتایج تجربیاتمان را در اختیار هم قرار دهیم. پیشنهاد می کنم دوستان عناوین پایان نامه خود را ترجیحا به همراه توضیح کوچکی از شرح کار خود در قسمت نظرات بنویسند.

در مورد من مطئنم که موضوع برایتان جالب توجه است! چرا که برای خودم به نحو آزار دهنده ای  شگفت انگیز و جذاب است. شاید یکی از دلایلی که هنوز نتوانسته ام آنرا نهایی کنم همین باشد!!!

 

لینک