Image and video hosting by TinyPic
   پایان نامه و ترم جدید   

سرکار خانم محمودی زحمت کشیده اند و آخرین وضعیت ثبت نام ترم جدید را از دانشکده جویا شده اند:

سلام
چهارشنبه با خانم عز آبادی صحبت کردم,ایشان فرمودند:گروه شما بعد از دریافت مصوبه پروپوزال بایداز دانشگاه (نه دانشکده) اجازه بگیرند وبعد اقدام به ثبت نام کنند.ودرصورت پذیرش دانشگاه( با دلایل موجهی که ارایه میدهید )تا بهمن فرصت دفاع دارید.ضمناً توصیه کردند حضوراً پی گیر مصوبه ها باشیم.وتوضیح دادنداین بدان علت است که ترم دانشپذیری جزو ترم های اصلی محاسبه شده است.
مراتب جهت اطلاع و اخذ تصمیم مقتضی اعلام شد.  

بالاخره شروع هر ترم باید مشکلی باشد! فراموش نکنید که هفته های اول مهر دانشگاه شلوغ است و کلی کار انجام نشده  و تاخیر خورده روی سر مدیران ریخته است. بنابراین پیگیری کاری مثل این در شرایطی که اکثر دانشجویان حتی هنوز  پروپوزال مصوب ندارند کاری مشکل است. ضمن اینکه دانشگاه به راحتی می تواند موضوع را به دانشکده ارجاع داده و بگوید تا وقتی پایان نامه شما تصویب نشده است نمی توانیم برای شما کاری کنیم....

لینک