Image and video hosting by TinyPic
   تقسیم‌بندی انسان‌ها از دیدگاه دکتر شریعتی   

 یک. آنهایی که وقتی هستند ، هستند  و وقتی که نیستند هم نیستند. حضور عمده این آدم‌ها مبتنی بر فیزیک شان است. تنها با لمس ابعادجسمانی آنهاست که قابل فهم می‌شوند بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند.

 دوم . آنانی که وقتی هستند ، نیستند و وقتی که نیستند هم نیستند (مردگانی متحرک در جهان، خود فروختگانی که هویت شان را به ازای چیزی فانی واگذاشته‌اند. بی‌شخصیت‌اند و بی‌اعتبار، هرگز به چشم نمی‌آیند ، مرده و زنده‌شان یکی است).

سوم .  آنهایی که وقتی هستند ، هستند  و وقتی که نیستند هم هستند (آدم‌های معتبر و باشخصیت، کسانی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودشان هم تاثیر خود را می‌گذارند کسانی که همواره در خاطر ما می‌مانند ، دوستشان داریم و برایشان ارزش قائلیم).

چهارم.  آنهایی که وقتی هستند، نیستند و وقتی که نیستند، هستند (شگفت‌انگیز‌ترین آدم‌ها. در زمان بودنشان چنان قدرتمند و باشکوهند که ما نمی‌توانیم حضورشان را دریابیم اما وقتی که از پیش ما می‌روند نرم‌نرم و آهسته آهسته درک می‌کنیم . باز می‌شناسیم، می‌فهمیم که آنان چه بودند. چه می‌گفتند و چه می‌خواستند. ما همیشه عاشق این آدم‌ها هستیم. هزار حرف داریم برایشان اما وقتی در برابرشان قرار می‌گیریم، گویی قفل بر زبانمان می‌زنند. اختیار از ما سلب می‌شود. سکوت می‌کنیم و غرق در حضور آنان مست می‌شویم ودرست در زمانی که می‌روند یادمان می‌آید که چه حرف‌ها داشتیم و نگفتیم. شاید تعداد اینها در زندگی هر کدام از ما به تعداد انگشتان دست هم نرسد).

                                                                                                    نوروزی

لینک