Image and video hosting by TinyPic
   بازاریابی در طبیعت   

آمورفو فلوس (Amorphophallus) نام بزرگترین گل جهان است. ارتفاع  این گل به 2.5 متر و عرض آن به 1.5 متر می رسد. این گل، مدت سه روز، بوی بسیار ناخوشایندی از خود ساطع می کند که به بوی گوشت گندیده یا بوی جوراب، شبیه است. علت این بوی گند نیز تلاش گل برای جلب پشه ها است تا حشرات پس از نشستن بر روی گل، گرده آن را به گل های دیگر برسانند.

استراتژی این گل ما را یاد تئوری عدم تقارن اطلاعاتی (Information Asymmetry) و نقش قابل توجه واسطه ها (پشه ها) برای بقاء سازمان می اندازد.این نظریه که به نام قضیه لیمو در اقتصاد معروف است، در سال 1971 مطرح شد و 30 سال بعد یعنی در سال 2001 برای ارائه کننده هایش از جمله دکتر استیگلیتز معروف، نوبل اقتصاد را به ارمغان آورد.

 

لینک