Image and video hosting by TinyPic
   دروس قم   

آشش را دانشگاه برایتان پخته، کاسه اش را هم شما بیاورید!

دروس* زیر در دوره فراگیر ارشد قم برای رشته مدیریت اجرایی از این هفته تدریس می شود:

۱- حسابداری مدیریت (۲ واحد)

۲- مهارتهای عمومی مدیریت (۲ واحد)

۳- مدیریت سازمانهای پیچیده (۲ واحد)

۴- بازاریابی (۲ واحد)

۵- مدیریت طرح های توسعه (۲ واحد)

مجموع واحد ها = ۱۰ واحد

اگر حداقل ۷ کتاب ۵۰۰ صفحه ای برای دروس در نظر بگیریم؛ یعنی باید ۳۵۰۰ صفحه در کمتر از دو ماه بخوانیم. یعنی ۱۰۰۰ صفحه از کتابهای مقدماتی دوره دانشپذیری بیشتر

جالب اینکه کلاسها تا ساعت ۷ شب طول می کشد و باز هم همان آش و همان کاسه که در تابستان بود....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بد نيست** چند نکته ای نيز به اين خبر اضافه شود و آن اينکه :
اولاْ‌ عليرغم تاخير تقریبا ۲ ماهه در شروع کلاسها اعلام نموده اند هر کسی ثبت نام ننمايد به منزله انصراف وی محسوب شده و از پذيرش وی معذوريم.(البته پرديس قم را عرض مي نمايم)
ثانيا با توجه به اينکه در سراسر دنيا رشته مديريت اجرايی به دليل ماهيت آن و نيز نوع مدرك كارشناسي دانشجويان، دروس انتخابي و گرايشهاي عديده اي مثل شاخه صنعتي ،‌ فن آوري اطلاعات ،‌بازاريابي بين الملل و ... دارد،‌حال آنكه در دانشگاه تهران گويا همه چيز اجباري است و انتخاب واحد معنا ندارد. به همه مي گويند در يك سالن مي بايست فقط و فقط به استماع دروس و اساتيدي كه ما تعيين مي كنيم بنشينيد.
در يك جمع بندي كلي معناي واقعي كلماتي چون دموكراسي و مشتري مداري در اين دوره هر روز بيش از پيش متبلور خواهد شد!!!

*و **:  با تشکر از دوست خوبم؛ آقای رحیم نیا

لینک