Image and video hosting by TinyPic
   سوالات درس سيستم های اطلاعات مديريت   

تعدادی سوال توسط یکی از خوانندگان وبلاگ برای درس سیستم های اطلاعات مدیریت  برایمان ارسال شده است. علاقه مندان برای دریافت فایل مربوطه به آدرس زیر ایمیل بزنند:

Faragirarshad@yahoo.com

لینک