Image and video hosting by TinyPic
   انجمن بین المللی مدیران ایرانی   

انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی (I-AIM)سازمانی غیرانتفاعی‌ست که در کانادا با هدف ایجاد شبکه‌ای از مدیران و محققان مدیریت ایرانی تبار در داخل و خارج از کشور برای توسعه آموزش مدیریت در ایران تاسیس شده است. اهداف انجمن عبارتند از:
  • بهبود کیفیت آموزش مدیریت و فرصت‌ورزی در ایران و خاورمیانه با تأکید بر راهبران جوان در بخش خصوصی
  • ایجاد راه‌کاری برای مدیران خارج از ایران برای تأثیرگذاری معنی‌دار بر کیفیت مدیریت در ایران
  • ایجاد فرصت برای تعاملات حرفه‌ای بین دانشگاهیان، مدیران و دانش‌جویان رشته‌ی مدیریت

توسط این انجمن سمینار های آموزشی مفیدی ارائه می شود که می توانید برنامه و زمانبندی آنها را در سایت انجمن (www.i-aim.org)  ببینید. فایل ویدئو و پاورپوینت برخی از سمینار ها هم بر روی سایت است.

 

لینک