Image and video hosting by TinyPic
   تور بازدید از دانشگاه های مالزی   

علاقه مندان به بازدید از دانشگاه های مالزی می توانند با تخفیف های مربوط به مسافرت گروهی (و برخی تخفیف های احتمالی سفر دانشجویی) از دانشگاه های مالزی بازدید داشته باشند. این تور برای سایر کشور ها نیز امکان پذیر است و شرط آن رسیدن به حد نصاب افراد شرکت کننده است. برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید (FaragirArshad@yahoo.com).

 

 

لینک