Image and video hosting by TinyPic
   مدارک نیمه حضوری و غیر حضوری معتبرند!   

 

این خبر ظاهرا قدیمی است اما برای من جدید بود و احتمالا برای شما هم جالب باشد. مدارک تحصیلی که از دانشگاه های خارجی برای تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری ارائه می شود می تواند از طریق وزارت آموزش عالی ارزیابی شده و مورد تایید قرار گیرد.

اصل خبر را در روزنامه آفتاب یزد دیدم: http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1482441

 

لینک