Image and video hosting by TinyPic
   مجموعه خلاصه کتاب های مدیریت   

یکی از کارهای بسیار با ارزش تهیه خلاصه کتاب های مدیریتی است. در این راستا برخی از علاقه مندان موضوع فعالیت هایی انجام داده اند و خلاصه برخی کتب به سبک ساده و شیوا به صورت PDF موجود است.

تا کنون بیش از 30 جلد از این کتابها به زبان فارسی جمع آوری شده است. اگر هر کدام از شما چند جلد آنرا داشته باشید یا جمع آوری آنها می توان مجموعه ارزشمندی تهیه کرد. بنابراین هر کس به این موضوع علاقه مند است آدرسش را برای دریافت کتب به صورت یک مجموعه سی دی اعلام کند.

 

لینک