Image and video hosting by TinyPic
   پنج دشمن کار تیمی- قسمت اول   

این کتاب با بیان نکات ساده، مشکلات بزرگی از تیم کاری شما را حل می کند.

به همین دلیل است که از پرفروش ترین کتابهای جهان در زمینه مدیریت شده است.

یک انگلیسی در مورد ما ایرانی ها می گوید: شما ایرانی ها هر یک به تنهایی خیلی باهوش هستید ولی وقتی دور هم جمع می شوید از احمق ترین افراد ما هم بدتر عمل می کنید.

جمله بالا اشاره به موضوع سینرژی Synergy منفی در تیم ها و گروه های کاری دارد و البته مختص ایران هم نیست. کارکردن در تیم ها نیاز به آموزش دارد و آنقدر این مسئله مهم است که در کشورهای غربی از همان دوران دبستان به بچه ها کار تیمی یاد می دهند و آنها را با مشکلات برخورد با یکدیگر و لذت همکاری مشترک آشنا می کنند. در مدارس ما متاسفانه حتی زنگ های ورزش که تمرینی برای کار تیمی است از دید معلمان و والدین جدی گرفته نمی شود.

بنابراین کار تیمی هم مانند زبان مادری، باید در اوان کودکی به افراد آموزش داده شود و شروع تجربه آن در بزرگسالی می تواند آنقدر زیانبار باشد که خیلی ها به تدریج عطایش را به لقایش می بخشند و سعی می کنند با تفکیک شدید حوزه های کاری خود در سازمان، خود را مصون از معایب کار تیمی بکنند. در این حالت سازمان روح مشترک همکاری خود را از دست می دهد و تعهد افراد آن به جای رسیدن به هدف سازمانی متوجه رسیدن به اهداف فردی نامشخص و حتی مضر می شود و به قول استاد حقوق مان، "می شه همینی که شده!"

 

لینک