Image and video hosting by TinyPic
   زبان جهانی   

در کتاب کیمیاگر اثر زیبای پائولو کوئیلو به زبان جهانی اشاره شده است. با یادگیری این زبان با جهان اطراف به راحتی و به درستی ارتباط برقرار میکنید و میتوانید بدون زحمت بیهوده اهداف خود را پیش ببرید. اگر چیزی بر میل شما نبود آنرا تحمل نمیکنید. درک میکنید!

یه جورایی شبیه شنا کردن است. تا وقتی دارین به زور خودتون رو روی آب نگه میدارین یعنی شنا بلد نیستین. کلی دست و پا میزنین. خسته میشین. اما به محض اینکه به  لحظه توقف فکر میکنین شروع به پایین رفتن میکنین و غرق میشین. اما از طرف دیگه میبینین که بعضی ها (اونور استخر) که از نظر جسمی خیلی هم از شما ضعیف ترند دارند به آرامی دست و پا میزنن غرق هم نمیشن!

تا وقتی حس نمیکنید که با محیط اطراف راحت هستین. یعنی در محیط پذیرفته نشده اید و عنصر خارجی محسوب میشین. تا وفتی که حس میکنین دارین دست و پای الکی میزنین، میشه گفت زبان جهانی را بلد نیستین. میشه گفت شنا کردن رو یاد نگرفته اید. در بهترین حالت رو آب موندن رو یاد گرفتین.

درست مثل بعضی ها که زندگی کردن رو بلد نیستن و فقط زنده اند....

 

لینک