Image and video hosting by TinyPic
   نظریه سیستم ها-بخش سوم: چند مثال از تقلیل گرایی و کل گرایی   

 

 

۱- چند سال پیش که بحث افزایش جریمه های رانندگی شروع شده بود با یکی از مسئولین در این زمینه صحبت می کردم. از ایشان پرسیدم چرا جریمه ها را زیادتر نمی کنید تا کسی جرات خلاف کردن نداشته باشد؟ در کشورهای غربی، جریمه ها ممکن است چند برابر حقوق ماهانه نیز بشود. ایشان جواب دادند که در آن صورت پلیس فاسد می شود. بالاخره افزایش جریمه باید متناسب با توان اجرایی و ظرفیت سیستم باشد. در صورت افزایش جریمه بسیاری از مردم ممکن است به دلیل فشار وارده دست به اقدامات غیر منتظره ای در برابر پلیس یا حتی یکدیگر بزنند. خلاصه اینکه حتی در صورت کاهش جرائم رانندگی، جرائم دیگر بالا می رود. این دور اندیشی و نگاه سیستمی ایشان جالب بود.

 

 ۲- بسیاری از دولت ها به فراست دریافته اند که مبارزه شدید با مواد مخدر منجر به افزایش قیمت مواد در بازار سیاه و به جان هم افتادن دلالان و معتادان می شود. بسیاری مواقع دولت با بلوکه کردن یک محموله مواد مخدر،  آمار قتل و جرم و جنایت را در منطقه فروش آن محموله به شدت بالا برده است. یعنی صرفا جرم و جنایت از حوزه ای به حوزه دیگر منتقل شده و کاری اساسی انجام نشده است.

 

 

 

۳- در کتاب قلعه حیوانات اثر جورج ارول، اسب بارکشی معرفی می گردد که همواره پاسخی برای همه سوالات دارد. او می گفت: "من سخت تر کار خواهم کرد". در نظر اول این شعار باعث تحریک و سخت کوشی سایرین می شد. ولی پس از چندی، آثار مخرب و نتایج معکوسی به بار آورد. انجام کار بیشتر سبب افزایش ارجاع کار به او می گردید و این چرخه علی الدوام ادامه داشت. مطلبی که اسب سخت کوش نمی دانست این بود که خوک مدیر مزرعه فقط از او جهت منافع خود استفاده می کرد. این صفت اسب سایر حیوانات را به سمت عمل زدگی و پرهیز از فکر کردن در مورد اعمال مدیریت مزرعه، یعنی خوک، سوق می داد.

 

 

لینک