Image and video hosting by TinyPic
   دکتری بدون کنکور   

 

دانشگاه تهران در راستای اجرای مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان، برای سال تحصیلی    88-87 در رشته هایی که آزمون دوره دکتری آن برگزار شده است، به صورت مازاد بر ظرفیت تعیین شده و با رعایت شرایط دانشجو می پذیرد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات به اینجا مراجعه نمایند.

لینک