Image and video hosting by TinyPic
   ما که نفهميديم   

سلام.

ما که نفهمیدیم:

۱- چرا ثبت نام دانشگاه بعد از گذشت ۶۵ روز از امتحان هنوز انجام نشده است؟!

۲- چرا بعد از گذشت ۳۰ روز از اعلام پذیرفته شده های اولیه؛ اسامی دیگری نیز اعلام می شود. (به نمره امتحانی همه ۰.۹ نمره اضافه کرده اند. یعنی نمرات را روی منحنی برده اند)؟!

۳- چرا دوستان هم دوره ای اول می گویند گردهمایی برای رفع مشکلات بگذاریم و بعدا کنار می کشند؟!

۴- چرا باید با پرداخت هزینه کلان؛ بیش از ۱۰ ماه (از بهمن سال گذشته) بلاتکلیف باشیم؛ آنهم توسط دانشگاه مادر؟!

۵- چرا اینجا مطلب می نویسم و دل خوشم که دوستان همیشه ساکتی به من سر می زنند؟!

لینک