Image and video hosting by TinyPic
   تصویب پایان نامه   

از قرار معلوم تا پایان تیر ماه باید پایان نامه ها تصویب شده باشد. چه کسانی اینکار را می توانند بکنند؟

از قول یکی از هم دوره ای ها:

دررابطه با ترم دانشپذیری - خانم نجفی امروز گفتند هنوز هیچ نامه ای از اداره کل دریافت نکردیم که ببینیم توش چه خبره اما دفاع منوط به 2 شرط
1- حداقل 3 ماه از تصویب حکم گذشته باشه
2- تمامی نمرات از جمله نمرات دانش پذیری اوموده باشه
به خاطر داشته باشید که تا 29 واحد درسی را نگذرونده باشید نمی تونید دفاع کنید!
در ضمن حسب فرمایش از تاریخ تحویل پرپوزال هم پرسیدم. به گفته خانم نجفی تا پایان تیر ماه می بایست تصویب شورای تحصیلات تکمیلی را بگیرد تا ایشون بتونن در حذف و اضافه مهر ماه براتون انتخاب واحد کنند.

لینک