Image and video hosting by TinyPic
   زمان گرد همايی   

با توجه به اینکه ظاهرا این هفته هم ثبت نام نیست؛ برخی از دوستان پیشنهاد تشکیل گرد همایی در این هفته را داده اند.

هر کس موافق گرد همایی در روز سه شنبه (۹/۸/۸۵) ساعت ۱۰ صبح در دانشکده مدیریت (روبروی درب تحصیلات تکمیلی) است در قسمت نظر خواهی اعلام آمادگی کند. بدیهی است در صورتی که تعداد افراد آماده به حد نصاب نرسد، گرد همایی مفید واقع نخواهد شد و لغو می شود (بنده در این حالت بیشتر از این به خودم دردسر نداده و راه فردی را انتخاب می کنم).

لینک