Image and video hosting by TinyPic
   مصاحبه دکتری   

نتایج امتحان کتبی دکتری دانشگاه تهران مشخص شده است. برای هر گرایش هشت نفر به مصاحبه در تاریخ دهم و یازدهم تیر ماه دعوت شده اند که از میان آنها پنج نفر برای شروع دوره در مهر ماه پذیرفته خواهند شد.

اسامی پذیرفته شدگان را می توانید در اینجا ببینید.

لینک