Image and video hosting by TinyPic
   تشکيل انجمن دانشجويی (فراخوان دوم)   

قبول شدگان عزیز با توجه به نیاز به اطلاع رسانی در مورد دوره فراگیر و ضعف مفرط دانشگاه تهران در این قضیه بهتر است یک انجمن دانشجویی در این مورد داشته باشیم.

اساسنامه پیشنهادی (ویرایش صفر):

۰- حیطه عملکرد: صرفا مسایل تحصیلی و علمی

۱- اطلاع رسانی مسایل تحصیلی و علمی دوره فراگیر از طریق وب سایت و ایمیل

۲- رای گیری و نظر سنجی در مورد مسایل تحصیلی و علمی

۳- به اشتراک گذاری تجربیات موفق و ناموفق مربوطه برای اعضاء انجمن

 برای عضویت در خبر نامه انجمن اسامی و آدرس ایمیل خود را برای سایت فراگیر ارشد به آدرس faragirarshad@yahoo.com ارسال کنید.

مزایا:

۱- اعلام اخبار به صورت ایمیل (ایمیل Yahoo  )

۲- اعلام اخبار مهم به صورت SMS در آینده نزدیک (لذا شماره موبایل خود را ارسال کنید)

3- گفتگوی اینترنتی در محیط  Yahoo Chat  (لذا حتماْ ایمیل خود در سایت یاهو را بفرستید)

۴- اعلام نمرات و بخش نامه های دانشجویی

۵- نظر سنجی در مورد مطالب ارائه شده در کلاسها و بازخورد به دانشکده مدیریت

۶- سایر مزایایی که بعدا اعلام میکنم

لینک