Image and video hosting by TinyPic
   گرگ خاکستری و هوای بارانی   

عکس زیبای بالا توسط یکی از همکلاسی های مان گرفته شده است و در وبلاگ ایشان به نام گرگ خاکستری و هوای بارانی آمده است. وبلاگی که در آن دغدغه های جالب و مهمی مطرح می شود و دیدگاه های جدیدی وجود دارد. برای ایشان آرزوی موفقیت می کنیم.

لینک