Image and video hosting by TinyPic
   تورم سازمانی   

یک موضوع خیلی جالب به نظرم رسید:

در سازمانی که کارکنان با حداکثر تلاششان فعالیت نمی کنند و ضعف های انگیزشی وجود دارد، افزایش حقوق کارکنان به عنوان یک مسکن کوتاه مدت ممکن است مفید باشد ولی از آنجا که افزایش حقوق (افزایش نقدینگی) منجر به تولید و فعالیت بشتر کارکنان نشده است، توقع آنها بالا رفته و به زودی سطح فعالیتشان به مقدار قبلی برمی گردد.

این اثر بسیار مشابه  پدیده تورم در اثر افزایش نقدینگی است. می شود اسم آنرا تورم سازمانی گذاشت (واقعا اسمش همینه؟)

با مدلسازی بالاسیاست های پولی و مالی که در اقتصاد برای کنترل تورم در جامعه وجود دارد در اینجا نیز مطرح می شود و می شود کلی مباحث جالب مطرح کرد. به نظر میاد این موضوع در حوزه منابع انسانی است.

کسی در این مورد چیز بیشتری میدونه؟ به نظرم میاد از این موضوع  میشه پایان نامه خوبی درآورد، مخصوصا وقتی با نظرات هرزبرگ، Alderfer و تئوری های انگیزشی نظیر Equity theory و Expectancy theory ترکیب بشه و مدل کامل قضیه استخراج بشه.

لینک