Image and video hosting by TinyPic
   بازديد از سايت فراگير ارشد   

نمودار بالا درصد بازدید های انجام شده از سایت فراگیر ارشد در روزهای مختلف هفته را نشان می دهد. مدتهاست که همین الگو در مورد نمودار صادق است. یعنی بیشترین بازدید کننده در روز شنبه است و به تدریج کم می شود و در روز چهارشنبه با افت قابل توجه مواجه می شود. چه نتیجه ای می توان از این نمودار در مورد رفتار مصرف کننده (شما بازدید کننده گرامی!) از سایت داشت؟ چرا شنبه ها بیشترین بازدید کننده را دارد؟

فکر نمی کنید مسایل درسی بعد از استراحت جمعه بیشتر مطرح است؟ ممکن است در مورد بسیاری از مسائل دیگر نیز توجه شما در روزهای شنبه بیشتر باشد تا روزهای آخر هفته! مثلا موضوعات مهم کاری.

آیا می شود این الگو را توسعه داد؟ مثلا در ماه های اول سال مردم توجه بیشتری نسبت به زندگی خود دارند و به بسیاری از مسائل مهم در فصل بهار مورد توجه قرار میگیرد. پس می توان گفت اگر کنفرانسی بخواهد برگزار شود بهتر است در بهار باشد! اگر مدیر سازمان بخواهد تحول ایجاد کند بهتر است عمده فعالیت هایش را در بهار انجام دهد. اگر مدیر بخواهد جلسات برنامه ریزی سازمان را تدوین کند بهتر است در روزهای اول هفته این کار را بکند. اگر بخواهد جلسات آموزشی بگذارد بهتر است در ساعات اول روز آنرا انجام دهد....

فکر کنم برای پایان نامه موضوع جالبی باشد:

بررسی رفتار بازدید کننده های سایت های اینترنتی در ایام مختلف هفته

 الگوی بالا برای درصد بازدید کننده ها در ساعات مختلف روز نیز صادق است:

از نمودار بالا نتایج زیر حاصل می شود:

۱- بهترین ساعت اضافه کردن مطلب جدید در سایت در طول روز ساعت ۴ بعد از ظهر است.

۲- بهترین ساعت اضافه کردن مطلب جدید در سایت در طول شب بین ساعت ۲ تا ۷ صبح است.

۳- دو گروه بازدید کننده داریم: ۶۰ درصد در طول ساعات اداری از سایت بازدید می کنند و ۴۰ درصد در ساعات پایانی روز

لینک