Image and video hosting by TinyPic
   JUDO STRATEGY   

استراتژی جودویی روشی برای رقابت با حریفان قدرتمندتر است كه بر مهارت ،بیش از بزرگی و قدرت تكیه می كند. این ایده براساس شباهتهای بالقوه ای كه میان این نوع استراتژی و ورزش جودو وجود داشت ، پایه ریزی شده است.

 تفكر اصلی پشت این روش ، كه تبدیل قدرت رقیب به نقطه ضعف آن است ، بسیار جذاب است. رقبای موفق می توانند از استراتژی جودویی بهره گیرند و اجازه ندهند حریفشان قدرتمندتر شوند.  در این روش ،از شیوه های رقابت رودررو كه اصولاً باب طبع رقبای بزرگ و قوی است ،اجتناب می شود. در عوض بر سرعت و تفكر خلاق تاكید می شود.

 

استراتژی جودویی از 10 تكنیك به هم پیوسته تشكیل می شود. این تكنیك ها، دستورالعمل های سخت و غیر قابل انعطاف پذیری نیستند كه لازم باشد مو به مو و به بطور سیستماتیك عمل شوند، بلكه تسلط بر این تكنیك ها و نیز ادغام آنها بنا به نظر مدیران ارشد آن شركتهاست كه جادوی نهفته در اجرای این تكنیك ها را نمایان می سازد.


تكنیك شماره 1- فن سگ خانگی كوچك (PUPPY DOG PLOY)

در هر نوعرقابت، اولین هدف شما این است كه در بازی بمانید. بنابراین استراتژی جودویی به مبارزان توصیه می كند تا یك رفتار حد وسط از خود بروز دهند و از مبارزات رودرو كه احتمال پیروزی شان كم است خودداری كنند.

 

تكنیك شماره 2- شناخت فضای رقابتی

با آگاهی از این كه فن آوری سگ خانگی كوچك عمدتاً در مورد دفاع است، در تكنیك شناخت فضای رقابتی وارد عمل می شوید. در اینجا با مشخص كردن یك فضای رقابتی می توانید پیشگام این معركه شوید. بسیاری از شركتها با یادگیری این كه چگونه در یك سری مهارتهای كلیدی مانند كاهش هزینه ها و. . . سرآمد باشند یه پیشرفت قابل ملاحظه ای دست می یابند.

 

تكنیك شماره3- حركات سریع پی در پی نهایی

با تركیب دو تكنیك اول حركت، شما فرصت می یابید كه به دنبال آن، برای تقویت موقعیت تان از اجرای حملات پی در پی استفاده كنید. يك روز در آينده اي نه چندان دور و هم اكنون و در اين روزهاي كنوني، رقباي شما حقيقت را در مورد فن سگ خانگي كوچك درخواهند يافت و به يك فضاي رقابتي جديد خواهندپرداخت و تلاش مي كنند تا از مزیت  و قدرت بالاتر خود استفاده كنند.

 

تكنیك شماره4- چسبیدن به حریف

با چسبیدن به حریف، قبل از اینكه او اقدام به این كار كند ، در رقابت پیشدستی كنید. پیروز شدن ذاتاً مستلزم این نیست كه در یك رقابت رو در رو بجنگید. با این تكنیك شما بدون اینكه بجنگید فرصت پیروزی خود را افزایش می دهید.

 

تكنیك شماره 5- از مقابله به مثل خودداری كنید

گاهی اوقات با چسبیدن به حریف می توانید انگیزه هایش را برای یك نبرد رو در رو كاملاً تغییر دهید. اگرچه اغلب علی رغم همه تلاشهای شما، یك شركت رقیب در نهایت تصمیم می گیرد كه حمله كند. هنگامی كه این اتفاق می افتد حفظ تعادل، خود نوعی مبارزه است.

 

تكنیك شماره 6- وقتی توسط حریف كشیده می شوید، وی را هل دهید

چسبیدن به حریف و جلوگیری از مقابله به مثل او ،به شما كمك می كند تا احتمال حمله و یا تاثیر آن را به حداقل برسانید. فن هل دادن رقیب در حین كشیده شدن، در واقع به شما كمك می كند تا نیرو و یا حركات بدن رقیب را به سود خود به كار گیرید و یك قدم جلو بیفتید. در واقع، با افزودن محصولات، خدمات و فناوری رقیب به حمله خود، می توانید تعادل وی را برهم بزند و او را با یك انتخاب دردناك و ناخوشایند مواجه سازید كه یا باید استراتژی اولیه اش را رها كند و یا شكست آن را نظاره گر باشد.

 

تكنیك شماره7- یوكمی "UKEMI" تمرین كنید

در جودو، "یوكمی" تكنیك افتادن بی خطر است و به میزان بسیار اندكی باعث كاهش برتری شخصی كه می افتد نسبت به حریف می شود كه درواقع هدف آن برگشت برتری شخص به مبارزه است«. به عبارت دیگر، شما در یك باخت موقت و زودگذر به میل خود ،تسلیم حركات رقیبتان می شوید و به جای اینكه مقاومت كنید ، این ریسك را كرده و كنترل خود را از دست می دهید.

 

تكنيك شماره 8 - امتيازات حريف تان را بالا ببريد

اين كار ممكن است پيش پاافتاده به نظر برســـد، اما بزرگترين امتيازات يك شركت مي تواند غالباً تبديل به بزرگترين ضعفهايش شود. اين امتيازات ممكن است به صورت نهفته و نامحسوس باشد مانند اسمهاي تجاري و مالكيتهاي معنوي و يا ملموس و محسوس باشد مانند مالكيت (چيزي كه مالك آن هستيم).

 

تكنيك شماره 9 - شركاي حريف تان را بالا ببريد

علاوه بر سرمايه گذاري در سرمايه هاي ارزش آفرين، بسياري از حريفان قدرتمند شبكه هــــايي متشكل از تامين كننده ها، توزيع كننده ها و "تكميل كننده ها" كه يك منبع مهم قدرت هستند را به وجود آورده اند. ولي با بهره گيري از اختلافات بين آنها شما مي توانيد شركاي يك حريف را تبديل به دوستـــــان بي معرفت (بي وفا) كنيد.

 

تكنيك شماره 10 - رقيبان حريفان تان را بالا ببريد

 اين تكنيك مانند بازي بچه ها به نظر مي آيد. چه چيزي آسانتر از اين است كه به رقباي حريف تان اجازه بدهيد تا حريفتان را با انجام حملات دائمي ضعيف تر كنند.

 

م- نوروزی

لینک