Image and video hosting by TinyPic
   چند آمار جالب   

آمار زیر از  قبول شدگان قطعی قابل توجه است:

۱- ۶۰ درصد پذیرفته شده ها از رشته های مهندسی هستند.

۲- توزیع آماری نمرات کارشناسی چوله به چپ است و توزیع نمرات امتحان چوله به راست!

۳- ضریب ۵۵ درصدی برای معدل کارشناسی موجب شده توزیع نمرات کل تقریباْ نرمال شود.

۴- به طور میانگین اختلاف بین دو قبول شده ۱.۵ تست از مجموع ۲۴۰ تست بوده است! یعنی رقابت کاملاْ فشرده بوده است.

۵-ميانگين معدل کارشناسی پذيرفته شده ها: ۶۱/۱۵

۶- ميانگين معدل امتحان: ۱۷/۱۷

۷- ميانگين نمره كل: ۳۱/۱۶ ؛ توزیع آن با محور نمره ۱۶ نرمال است.

۸- ۵۵ درصد از پذیرفته شده ها خانم ها هستند و ۴۵ درصد باقی مانده آقایان. (این رقم ۵۵ و ۴۵ ظاهرا در کل دوره سر و کله اش پیدا می شود و همه اش هم به ضرر آقایان است!!!)

لینک