Image and video hosting by TinyPic
   تجربيات خودمانی   

هر کدام از ما تجربیات منحصر به فردی در محل کارمان بدست می آوریم.

مثلا من بارها دیده ام که مرخصی گرفتن کارمند در روز شنبه اثرات بدی بر دید مدیر نسبت به وی دارد. معمولا مدیر ها در روز شنبه توجه بیشتری نسبت به کارکنان دارند و در بقیه روزها کمتر. مطابق همین منطق سعی می کنم در ساعات اول روز هم مرخصی نگیرم. یک کارمند با تجربه به من می گفت بعد از ظهر برای کارهای اداری کوچک مثل کارهای بانکی بهتر است؛ چرا که اکثر مردم صبح ها به بانک می روند و بعد از ظهر ها بانک کمتر شلوغ است. از طرف دیگر حساسیت مدیر هم برانگیخته نمی شود.

از این دست تجربیات در محیط کار فراوان است. چیز هایی که جایی نوشته نشده است ولی می تواند خیلی بدرد بخورد.

از همه شما دعوت می کنم موارد اینچنینی را در قسمت نظرات بگویید. مطمئنم چیزهای جالبی کشف می کنیم.

لینک