Image and video hosting by TinyPic
   وام   

خیلی دیر با خبر شدم که به دانشجوهای فراگیر ۷۵۰۰۰۰ تومان وام می دهند. ظاهرا فردا هم می توانید به امور دانشجویی، سرکار خانم عسکری (نیم طبقه ضلع شمالی ساختمان اصلی دانشکده) مراجعه کنید.

مدارک لازم: ضمانت نامه محضری و گواهی دانشجویی از آموزش دانشکده

لینک