Image and video hosting by TinyPic
   آدرسهای مهم!   

چند آدرس جدید که در این روزها به دردتان می خورد:

۱- دانشکده مدیریت؛ سرپرست تحصیلات تکمیلی؛ خانم عز آبادی؛  تلفن: ۸۸۰۰۶۴۱۱

۲- دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه تهران؛ آقای پرستاری؛ تلفن: ۶۱۱۱۲۸۳۱

۳- مدیرکل آموزشهای آزاد؛ دکتر طالقانی؛ تلفن: ۶۶۴۸۲۸۳۴

۴- معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران؛ دکتر کمره ایِ؛ تلفن: ۶۶۴۶۲۶۹۷

توجه: دفتر آموزشهای آزاد زیر نظر معاونت تحصیلات تکمیلی فعالیت می کند.

۵- به بخش سمت راست صفحه نگاه کنید! برخی از لینکهای مهم آمده است.

لینک