Image and video hosting by TinyPic
   گيتی نعمتی نژاد فرد   

تصور این نکته بسی خوفناک است که زندگی ما حکایتی است بدون قهرمان و بدون طرح داستان .

حکایتی ساخته شده از برهوت و شیشه .

از وراجیهای تب آلود حاشیه روی های دائمی .

از هذیان جنون آمیز آنفلوآنزای پترزبورگی .

ماندلشتام - تمبر مصری - ۱۹۲۸

لینک