Image and video hosting by TinyPic
   رفع اشکالات درسی   

کلیه دوستان می توانند در بخش نظرات از هر قسمتی از کتابها که سوال دارند مطرح کنند و من یا سایر خواننده ها جواب دهیم.

در صورتی که جواب قابل قبول داده نشد. در روز پنج شنبه و جمعه در کلاس مطرح میشود و جواب در سایت گذاشته میشود.

کاش زود تر به این فکر افتاده بودیم!!!

لینک