Image and video hosting by TinyPic
       

آقای خدایی پیشنهاد جالبی داده اند و توجه ما را به امتحاناتی که باید بدهیم و رابطه آن با کلاسهای جبرانی که می شود یه جورایی از دست آنها خلاص شد، جلب کردند. فکر می کنم برای برخی دروس اصولا اگر 100 جلسه جبرانی هم گذاشته شود هیچ فایده ای ندارد و ما متوجه مفاهیم پیچیده آنها نمی شویم. پس بهتر است از خیرشان بگذریم. برای برخی دروس هم کلاس جبرانی، یعنی امتحان سخت تر و چکش زدن بیشتر سلولهای خاکستری برای ذخیره موقتی اسامی و نظریه ها (اگر بتوان محفوظات را به مدت 24 ساعت ذخیره کرد مشکل حل حل است! اما معمولا با پیام: شرمنده، محفوظات مورد نظر در دسترس نیست مواجه می شویم...)

به هر حال نظر خود را در مورد کلاسهای جبرانی چهار درس: بازاریابی بین الملل، مدیریت پروژه، حقوق بازرگانی و حسابداری در بخش نظرات بنویسید.

راستی تازگی ها کشف کرده ام که فرمهای نظر سنجی چند گزینه ای مقداری بوی تلقین و اعمال نظر می دهد. پس لطفا در فرمت آزاد، یعنی بخش نظرات، نظر خود را مرقوم فرمایید. هر چند اکثرا از نظر بدون نام خوششان نمی آید. اما بدون نام هم قبول است!

لینک