Image and video hosting by TinyPic
   سلام   

متاسفانه چند روزی نتوانستم خدمتتان برسم. آنقدر کارها شلوغ و پلوغ بود که داشت یادم می رفت دانشجو هستم (البته با این وضع مطالعه ما، خیلی هم فرقی ندارد!)

چند نکته درسی:

1-     امتحانات از 27/5/86 شروع خواهد شد و به صورت یک روز در میان خواهد بود.

2-     کلاسهای جبرانی باید تا قبل از 17 مرداد تمام شده باشد.

3-     برای گرفتن نتیجه ثبت نام واحدهای درسی به تحصیلات تکمیلی (سرکار خانم نجفی) مراجعه کنید. ممکن است درسی به اشتباه برای شما ثبت نام شده باشد یا نشده باشد. اگر این مشکل وجود داشته باشد؛ برای امتحان پایان ترم به دردسر می افتید. پس زودتر بجنبیم (خودم هم هنوز مراجعه نکرده ام).

4-     برای تسویه حساب مالی دروس ثبت نام شده به تحصیلات تکمیلی مراجعه فرمایید. ترم قبل قرار شد از کسانی که رشته کارشناسی آنها کامپیوتر بود هزینه ثبت نام درس جبرانی کامپیوتر اخذ نشود. چون دیر شد قرار شد از هزینه ثبت نام این ترم کم شود. به طور منطقی، دوستانی که در آزمون اولیه قبول شده اند و رشته کارشناسی آنها کامپیوتر نبوده است نیز در این قاعده اگر نه به تمام بل به تخفیف می گنجند (نمی دانم چرا یهو نثر نوشته عوض شد!)

5- برای پوشش دادن سرفصلهای درس حقوق (که فکر می کنم یکی از دروس مفید این ترم است) یک جلسه جبرانی و دو یا سه جلسه اضافی لازم  است. در صورت موافقت می توان کلاس جبرانی را روزهای پنجشنبه صبح بعد از کلاس مدیریت پروژه گذاشت. در ضمن باید زوتر نظر جمعی را به استاد اعلام کنیم تا برای تشکیل کلاسها هماهنگی صورت گیرد. من فکر می کنم می توانیم از استاد بخواهیم که مثلا از 6 جلسه ای که تشکیل خواهد شد، تنها از 3 یا چهار جلسه آن امتحان بگیرند. مطالب این درس خیلی بدرد بخور است و جای دیگه راحت گیرتان نمی آید! لطفا در نظر سنجی پست بعدی شرکت کنید.

۶- کلاسهای یک هفته در میان برگزار می شود. رفتار مدنی اثر داشت! 

 

لینک