Image and video hosting by TinyPic
   پروژه های درس مديريت طرحهای توسعه   

همانطور که مستحضرید، استاد محترم درس مدیریت طرحهای توسعه، جناب آقای دکتر بدلیانس تکالیفی به صورت پروژه برای این درس تعریف کرده اند.

به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و انتخاب موضوعات غیر تکراری (ترجیحا و نه لزوما) کلیه دوستان اسامی افراد گروه خود به همراه موضوع و اهداف تحقیق را به صورت ایمیل برای اینجانب بفرستند تا در قالب یک فایل و به صورت منسجم به استاد ارائه شود. این روش بهتر از تماس تک تک دانشجویان به استاد است. با ارسال فایلها، موضوعات به تدریج در این سایت اعلام می شود.

در ضمن می توانیم از یکی از مدیرانی که تجربه عملی مناسبی در این مورد دارد برای سمینار دعوت کنیم. همانطور که آقای اسلامی اشاره کردند مدیران شرکت مپنا (مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران) در این زمینه تجربیات بسیار مفیدی دارند. همچنین برخی از پیمانکاران بزرگ مانند مهاب قدس و ... نیز در این مورد می توانند همکاری داشته باشند. در زمینه فن آوری اطلاعات هم چند تن از مدیران شرکتهای مهم مانند همکاران سیستم را می شناسم که می توان از آنها دعوت نمود. البته نباید از تجربیات آقای آیینه چیان نیز بی بهره باشیم.

لینک