Image and video hosting by TinyPic
   مهارتهای عمومی مديريت   

با توجه به صحبتها و مذاکرات مختلف با استاد محترم درس مهارتهای عمومی مدیریت، نتایج زیر حاصل شد:

۱- از علاقه مندان، امتحان مجدد از کتابهای خود شناسی و مدیریت استرس گرفته می شود.

۲- روش تدریس امتحان-مذاکره گروهی به روش ارائه سمینار-توضیح استاد-امتحان-مذاکره گروهی کوچک! تغییر پیدا کرد.

۳- استاد قول دادند بر مطالب حفظی کمتر تاکید کنند.

در ضمن خانم رحمانی هم لطف کرده اند و در مورد تکثیر کتابی که در بازار نبود با استاد هماهنگی نموده اند. امیدوارم به موقع به دست همه برسد.

با تشکر از همه دوستانی که در این مورد تلاش کردند.

لینک