Image and video hosting by TinyPic
   درس مهارتهای مديريت   

کتابهای درس مهارتهای عمومی مدیریت را برای این هفته خوانده اید؟ البته باید بگویم حفظ کرده اید؟! با توجه به نظر سنجی قبلی فکر کنم برای 60 درصدی که علاقه به ادامه تحصیل دارند، نمره مهم باشد. با روند فعلی، چشم انداز روشنی برای کسب نمره قابل قبول و حتی قبولی(!) برای بسیاری از دوستان دور از انتظار است. چرا که نه مطالعات موردی را Elaborate  می کنند و نه نظر ژان گاردنر در مورد استفاده از مغز به جای انباشتن آن را رعایت می کنند (ببخشید حفظ می کنند!)

چکار باید کرد؟ تصور بفرمایید که دروس دیگر این ترم و ترمهای بعدی نیز کماکان همین طور است. راهکارهایی که به نظر می رسد در این نظر سنجی آمده است. البته اگر راه دیگری هم دارید بفرمایید تا اضافه کنیم.

مذاکره با استاد در موارد تغییر روش تدریس، تغییر شیوه آزمون، کسب نمره توسط مقاله و ...

مذاکره با دانشکده در موارد: کسب تکلیف، رایزنی دانشکده با استاد، ارائه بازخورد!

لینک