Image and video hosting by TinyPic
   رفع سوء تفاهم   

امروز اخبار زیر شنیده شده است:

۱- برخی سایت معرفی شده را برای تهیه جزوه خودشان راه انداخته اند!

۲- این سایت تنها در صورتی نمونه سوالات را میدهد که کار تحقیقی انجام دهید!

۳- نمونه سوالات ارائه شده در این سایت غلط است!

متاسفم که چنین افکاری وجود دارد و متاسفم که برخی آنرا ندانسته و حتی بدون مراجعه به سایت و خواندن آن ترویج می کنند و همین شایعات را به اساتید دروس نیز منتقل میکنند.

من نمی دانم منظور آنها از این کار چیست! همه گله میکنند که چرا اطلاع رسانی ضعیف است آنوقت اگر کسی بیاید وقت بگذارد و در رفع این نقیصه برای رقبایش تلاش کند متهم به انواع حرفها و حدیث ها میشود!

این سایت جهت اطلاع رسانی است و هیچ پیش شرطی برای ارائه نمونه سوالات ندارد. به هرکسی که ایمیل بزند نمونه سوالات موجود ارسال میشود.

در مورد جزوه های دروس تنها با رضایت تهیه کننده های آنها جزوه ها به صورت عمومی منتشر میشوند.

بهتر است دوستانی که گله میکنند و بعضا فقط به مشکل خودشان فکر میکنند اگر تلاشی برای دیگران نمی کنند حداقل تلاش کننده ها را ضایع نفرمایند.

لینک