Image and video hosting by TinyPic
   نتیجه فعالیت های انجام شده و جلسه امروز (29/1/86)   

جلسه امروز با حضور آقای دکتر حسنقلی پور و خانم عز آبادی و نیز نماینده های گروه ها و برخی دوستان دیگر به شرح زیر برقرار شد.

1-     آقای شجاع طلب نماینده گروه صنعتی

2-     آقای زرین نگار نماینده گروه دولتی

3-     خانم ها اختری و نوری نماینده های گروه های بازرگانی+ آقای هرمزی

4-     آقای لطفی نماینده مدیریت اجرایی نیمسال دوم

5-     آقای روشن نفس و بنده + آقایان عابدی و عین افشار

نتایج جلسه برای گروه مدیریت اجرایی:

1-       نمرات دوره دانشپذیری به قوت خود و به صورت روی نمودار رفته پذیرفته شده است و کارنامه هم بر اساس آنها صادر شده و نیازی به گذراندن مجدد آنها نیست.

2-       کل دروس مدیریت اجرایی 38 واحد + 4 واحد پایان نامه خواهد بود. 9 واحد مربوط به دروس گرایش می باشد.

3-       دو گرایش اصلی: 1) بازاریابی و صادرات 2) مدیریت استراتژیک

4-       شهریه ثابت هنگام ثبت نام اخذ خواهد شد و شهریه متغیر دروس حداکثر تا قبل از امتحانات پایان ترم اخذ می شود. در صورت عدم پرداخت شهریه متغیر، مجوز ورود به جلسه پایان ترم داده نخواهد شد.

5-       کلاسها یک هفته در میان برگزار خواهد شد و بین آخرین کلاس تا اولین امتحان حداقل یک هفته فاصله خواهد بود.

6-       کارنامه انشاالله تا یک ماه آینده صادر خواهد شد.

7-       کارت دانشجویی به زودی داده خواهد شد و دانشکده پیگیری اکید خود را انجام داده است.

8-       مراحل اداری اخذ پایان نامه باید تا حداکثر پایان ترم بعد (ترم مهر ماه) انجام شود.

9-       اکثر دانشجویان دوره اجرایی (31 نفر)، از نظر دانشگاه در رشته های غیر مرتبط با مدیریت بوده اند و لازم است دروس جبرانی بگذرانند.

10-   نمره پذیرش در دروس جبرانی 10 و در دروس پیش نیاز 12 است.

11-   نمره دروس جبرانی و پیش نیاز در معدل کل تاثیری نمی گذارد.

12-   جلسه توجیهی برای انتخاب گرایش به اتفاق خانم عز آبادی و آقای دکتر حسنقلی پور در ابتدای ترم آینده که درسهای گرایش ارائه می شود برقرار خواهد شد.

13-   در ترم اخیر 12 واحد زیر ارائه خواهد شد: مدیریت طرح های توسعه (2 واحد، اصلی)، مسایل جاری مدیریت (2 واحد، اصلی)، مدیریت ؟ (2 واحد، جبرانی)، بازاریابی بین الملل (2 واحد، جبرانی)، حقوق بازرگانی (2 واحد، جبرانی)، اصول حسابداری (2 واحد، جبرانی).

14-   کسانی که در دوره کارشناسی دروس فوق را گذرانده اند با ارائه کارنامه رسمی دوره کارشناسی به خانم عز آبادی و تایید گروه مربوطه نیازی به گذراندن دروس فوق ندارند.

15-   اعلام ثبت نام برای شروه کلاسها در هفته اخیر یا حد اکثر هفته آینده انجام می شود. شروع کلاسها نیز حداکثر از 2 هفته دیگر است.

 

در صورت داشتن هر نوع سوال لطفا در قسمت نظر سنجی سوال خود را مطرح فرمایید. به سوالهای ایمیلی با تاخیر جواب داده می شود. لطفا جز در موارد خیلی خاص سوال تلفنی  نفرمایید.

 

لینک