Image and video hosting by TinyPic
   ترجمه کتاب مديريت تکنولوژی   

ترجمه فصل ۱۳ و ۱۶ کتاب مربوط به مدیریت تکنولوژی به خانم اعتضادی اختصاص داده شده است.

بنابر این ترجمه فصول فوق برای خانم ها کریمی، عزیزیان، آقایی و آقای آیینه چیان حذف شده است.

لینک